Hongkong-- ATLAS AMAZING ALWAYS
BOOK A TOUR NOW

ATLAS WORKPLACE

Hongkong

ROUTE PLANNER:

25F, Guangzhou Development Centre, 3 Linjiang Avenue, Zhujiang New Town, Tianhe, Guangzhou, P.R. China

Facilities and services

Magic Box

Magic Box

Magic Box

Magic Box

Magic Box

Magic Box

Magic Box

Magic Box

Magic Box

Magic Box

Lounge Bar

Lounge Bar

Lounge Bar

Lounge Bar

Lounge Bar

Lounge Bar

Lounge Bar

Lounge Bar

Lounge Bar

Lounge Bar

IT Room

IT Room

IT Room

IT Room

IT Room

IT Room

IT Room

IT Room

IT Room

IT Room

Phone Booth

Phone Booth

Phone Booth

Phone Booth

Phone Booth

Phone Booth

Phone Booth

Phone Booth

Phone Booth

Phone Booth

Magic Hub

Magic Hub

Magic Hub

Magic Hub

Magic Hub

Magic Hub

Magic Hub

Magic Hub

Magic Hub

Magic Hub

Magic K

Magic K

Magic K

Magic K

Magic K

Magic K

Magic K

Magic K

Magic K

Magic K

Sub-center picture