ATLAS -Board Game GZ

活动日期: 2020.7.10 - 2020.7.10

活动时间: 18:30 - 21:00

活动地点: 30F, Agile Centre, No. 26 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, P. R. China

扫码报名