ATLAS - A game of deduction

活动日期: 2019.11.14 - 2019.11.14

活动时间: 18:30 - 20:30

活动地点: 25F Guangdong Development Centre, No. 3 Linjiang Road, Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, P. R. China

扫码报名